Tag: odluke

  • 8 koraka u donošenju kvalitetne odluke

      Januar je mesec u kome svodimo račune za prethodnu godinu, donosimo odluke i  postavljamo ciljeve za godinu u koju smo stupili. Međutim, sposobnost donošenja odluka je sposobnost i veština koja je uvek poželjna, možda najviše u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu, kada je, često, neophodno donositi važne odluke u kratkom vremenskom roku. U želji […]

  • Praznična depresija

    O prazničnoj depresiji se dosta dugo nije govorilo. Međutim poslednjih godina sve veći broj istraživanja se bavi upravo ovom temom. Kako je depresija, nažalost, još uvek pomalo tabu tema u našoj zemlji, o prazničnoj depresiji se kod nas retko priča. Prema medicinskom rečniku, depresija je ozbiljna bolest koja uzrokuje smetnje pamćenja i ostalih kognitivnih funkcija, […]

  • Pomozite detetu da se zauzme za sebe u društvu vršnjaka

    Svakodnevno slušamo o tome kako deca umeju da budu surova i kako vršnjačkog nasilja ima sve više. Kao roditelje, brine nas da li će naše dete umeti da se zauzme za sebe; da li će adekvatno da odreaguje na kritiku, manipulaciju, provokaciju od strane vršnjaka; da li će umeti da istraje u vršnjačkim raspravama; da […]