LAJKU NAS :)
 • MESTO :

  Vrtić Casa dei bambini, Dobrička ulica 2, Niš
 • DATUM :

  18. jun 2017.
 • Vreme :

  11 sati
 • CENA :

  Besplatna radionica

 

Nasilje u porodici je globalni problem koji prelazi granice različitih kultura, rasa, ekonomskih grupa, religija, roda i seksulane orijentacije, ima različite oblike i forme, na različite načine je sankcionisano, a zajednice pokušavaju da nađu najbolja rešenja za prevenciju, suzbijanje i zaštitu od nasilja u porodici.

Radionica u Nišu Nasilje u porodici

Pojednostavljena objašnjenja počivaju na pretpostavci da se takve stvari događaju drugima, što smanjuje osećaj ranjivosti u nama samima, a ujedno i osećanje empatije sa drugima. Osigurati prave informacije o karakteristikama nasilja u porodici i partnerskog nasilja je važna pretpostavka javnog delovanja u prevenciji,suzbijanju i zaštiti od nasilja.

Cilj tribine Nasilje u porodici – čija je odgovornost? je apelacija žena i majki, ukazivanje na prava i mere zaštite žena u situacijama nasilja, kako bi bile snažne i odgovorne kao osobe, a ujedno mogle da pruže maksimum u obavljanju jedne od najvažnijih i najodgovornijih uloga – ulozi majke.

Milica Đorđević, master socijalna psihološkinja, podeliće svoje iskustvo kao stručna radnica pri Centru za socijalni rad.

Na ovoj radionici takođe ćemo evaluisati dosadašnji rad Centra za mame Niš.

Radionica Nasilje u porodici – čija je odgovornost? biće održana 18. juna od 11 sati u prostorijama vrtića Casa dei bambini u Dobričkoj ulici 2, iza zgrade Banovine, u Nišu. Poželjno je prijaviti se na mejl nis@centarzamame.rs.