Category: Biti mama negde drugde

 • Biti mama negde drugde – u Holandiji

    Prema Zakonu o radu i nezi u Holandiji, žene uživaju mnoga prava kako bi porodice mogle da ostvare dobar balans između radnog vremena i vremena za svoje članove. Npr. ako trudnica aplicira za posao, nije dužna da obavesti svog potencijanog poslodavca o svom stanju, niti trudnica može biti odbijena za posao zbog toga što […]

 • Biti mama negde drugde – na Novom Zelandu

    Na Novom Zelandu je dobro biti mama. Ova zemlja zauzima osmo mesto u grupi od 10 zemalja sveta u kojima je najbolje biti mama. Početkom ove godine, odsustvo sa posla nakon rođenja deteta produženo je sa 14 na 18 nedelja, a poreski krediti za one koji nemaju pravo na plaćeno odsustvo takođe su povećani. […]

 • Biti mama negde drugde – u Italiji

    Gotovo 40% mama u Italiji smatra da je materinstvo svakodnevna bitka, a skoro 39% njih nije sigurno da je materinstvo najvažnije iskustvo u životu žene, razbijajući time stereotip o italijanskoj majci kojoj su deca najvažnija. Ono što najviše brine mame u Italiji je odgovornost da se deca dobro vaspitaju; 16% mama je izrazilo da […]

 • Biti mama negde drugde – u Kanadi

    Roditeljstvo sa sobom donosi ljubav i odgovornost, ali i povećanje troškova života. Istovremeno, ako ste majka, velike su šanse da ćete biti manje plaćene od vaših koleginica koje nemaju decu. Ovo se dešava u mnogim državama, pa i u takvim kao što je Kanada. Istraživanje rađeno u Kanadi potvrđuje da majke tamo imaju 12% […]

 • Biti mama negde drugde – u Češkoj

    Prema istraživanju iz 2008. godine, u Češkoj je teško uskladiti poslovni i privatni život. Stopa fertiliteta je niska (1.45 u 2013.), a veliki broj majki male dece nije zaposleno zbog nedostatka ustanova za brigu o deci. Razlika u visini plata za žene i za muškarce je 2013. bila 22.1%,  što je mnogo veća razlika od […]

 • Biti mama negde drugde – u Dubaiju

    Žene čine 49.3 % populacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i danas predstavljaju veliki deo radne snage u toj zemlji, kako u državnom sektoru, tako i u privatnom. Država osnažuje žene i obezbeđuje im jednake mogućnosti za zapošljavanje i napredovanje kao i muškarcima, tako da je status žene neuporedivo bolji u odnosu na prošlost. S […]

 • Biti mama negde drugde – u Grčkoj

    Prema podacima Istraživačkog centra za socijalna pitanja, Grčka je je devetnaesta najbolja zemlja na svetu za mame. Konzervativne i tradicionalne porodične vrednosti i dalje su jake u grčkoj kulturi. Stopa razvoda je niska, ali je isto tako niska i zaposlenost žena. Grčka takođe ima jednu od najnižih stopa fertiliteta u Evropi. Nedostatak formalne podrške […]

 • Biti mama negde drugde – u Brazilu

  Brazil je zemlja u razvoju i najveća država u Južnoj Americi, peta po površini i populaciji u svetu. Broj stanovnika je u 2015. godini procenjen na 205,338.000 ljudi. Ipak, stanovništvo u Brazilu stari, a stopa fertiliteta opada. Statistiku verno oslikavaju društvene promene. Na primer, sedamdesetih godina u Brazilu, žene iz klase sa srednjim i visokim […]