Pravno savetovanje

Šta Zakon o radu predviđa u vezi sa porodiljskim odsustvom?

Kolika je nadoknada za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva?

Doživljavate diskriminaciju na poslu ili prilikom zapošljavanja?

Koja su vaša prava kao trudnice?

Centar za mame zalaže se za to da nijedna žena u Srbiji ne bude radno diskriminisana zbog toga što je postala ili zato što želi da postane majka. Verujemo da materinstvo treba da bude slobodan izbor svake žene i da nijedna žena nikada ne treba da bude primorana da bira između opstanka i materinstva. Verujemo da je društvo jednakih šansi za sve jedino ispravno i da doneseni zakoni moraju da se poštuju. Verujemo da svi zaposleni doprinose na svoj način i da jedino kompanije sa ljudima koji imaju različita životna iskustva mogu biti uspešne. Na kraju, verujemo da žena ne mora i ne treba da bira između karijere i porodice i da je, uz dobru organizaciju i podršku šire zajednice, moguće uskladiti sve.

Budući da je realnost za majke u Srbiji puna izazova, a njihova radna prava garantovana zakonom ponekad neizvesna, Centar za mame organizuje besplatna pravna savetovanja.

Sve mame koje imaju bilo kakve nedoumice, dileme ili pitanja vezana za radno pravo i svoja prava u okviru njega, treba da se jave preko imejl adrese centarzamame@gmail.com .

Besplatnu pravnu pomoć mame dobijaju kada imaju pitanja vezana za:

-diskriminaciju pri zapošljavanju i na radu

-zlostavljanje na radu

-ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa

Pravno savetovanje o radnom pravu Centra za mame počelo je pre dve i po godine kroz saradnju sa Klinikom za radno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Danas naš pravni tim čine devet pravnika i pravnica koji su svi volonteri i koji su do danas dali preko pet stotina pravnih saveta mamama iz cele Srbije, koje nam se svakodnevno javljaju.

Pored besplatnog pravnog savetovanja putem elektronske pošte, naš tim već više od dve godine odgovara na sva pitanja čitateljki portala Yumama.

Ako niste sigurni koje je vaše pravo ili osećate da ste na bilo koji način radno diskriminisani zato što ste mama, javite nam se.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *