Tag: abortus

 • Dostupnost abortusa je političko pitanje

  Abortus spada u onaj deo medicinskih usluga čija dostupnost nije ugrožena samo zbog višegodišnjeg urušavanja javnog zdravstvenog sistema. Mogućnost medicinskog prekida trudnoće je u sve većoj meri pod pritiskom zahteva različitih (neo)konzervativnih i patrijarhalnih društvenih grupa koje time ne samo da ugrožavaju zdravlje žena, već i njihovo sticanje kontrole nad sopstvenim životom.   Slobodu ženâ […]

 • Kako sam preživela abortus

  Abortus je odluka i procedura o kojoj nije lako govoriti, pogotovo ne ako ste ga i sami preživeli. Lakše je imati mišljenje, kritikovati tuđe odluke, nadati se da se tebi to neće desiti, verovati u lekare, njihove zakletve i etiku. Ja imam šezdeset godina, dvoje dece, četiri unučeta i jedan abortus iza sebe. Naravno da […]

 • Moj abortus – moja stvar

  Abortus je definitivno TABU. Nešto gubavo, zarazno i NedajBože stvar. O abortusu razgovaramo tiho, u poverenju, i lažemo da smo bolesne, da ležimo jer imamo neki virus… Abortus je kao crna strana željene trudnoće: što više željenu trudnoću hvalimo i prepričavamo, to više abortus krijemo i ćutimo. I krivimo sebe, i slučaj, i situaciju… I […]

 • Abortus – pravo žene da odlučuje o svom zdravlju i telu

  Uvreženo je mišljenje da je žena koja se odluči na abortus jedna promiskuitetna, nezdrava devojka koja ne ume da vodi računa o sebi, koja upražnjava seksualne odnose sa nepoznatim muškarcima i to bez zaštite. Takođe, veruje se da ta žena nema posebnih osećanja prema ljudima, pogotovo prema deci, da ne želi decu i da joj […]