Tag: američke mame

  • Biti mama negde drugde – u Americi

      Gotovo 75% mama u Americi je zaposleno, a žene čine polovinu celokupne radne snage, prema podacima tamošnjeg Biroa za radnu statistiku. Ipak, sklad između poslovnog i privatnog života za mnoge Amerikanke predstavlja izazov, pogotovo kada se uzmu obzir cene i način rada vrtića, kao i razlike u platama koje variraju od države do države. […]