Tag: biti mama u Sloveniji

  • Biti mama negde drugde – u Sloveniji

      Slovenija je dobra zemlja za trudnice, mame, decu i porodice. Ova zemlja ima najveću stopu zaposlenosti sa punim radnim vremenom mama male dece u Evropi, ali i najmanju razliku u visini plate u odnosu na njihove muške kolege. Razlika u visini plata između Slovenki i Slovenaca, izmeren prošle godine, iznosio je 3,2%. Poređenja radi, […]