Tag: zajednica mama

  • Osnovan prvi Klub mama u Srbiji

      Klub mama, zajednica mama koje se udružuju kako bi menjale stvari na bolje, pokrenut je danas. Klub je inicijativa Centra za mame, organizacije koja se zalaže da nijedna žena ne bude diskriminisana zato što je mama, da žene ne smeju da budu primorane da biraju između karijere i porodice, da je društvo jednakih šansi […]