Tag: život u beču

  • Biti mama negde drugde – u Austriji

      Mame u Austriji još uvek se trude da ispune tradicionalni obrazac po kojem je majka ta koja će najbolje brinuti o svojoj deci i po kojem najveći deo vremena treba da ostane uz njih i u kući. S druge strane, Austrijanke teže i ostvarenju modernih ideala, pa i po cenu sopstvenog slobodnog vremena. Zaposlene […]