Tag: život u Kanadi

  • Biti mama negde drugde – u Kanadi

      Roditeljstvo sa sobom donosi ljubav i odgovornost, ali i povećanje troškova života. Istovremeno, ako ste majka, velike su šanse da ćete biti manje plaćene od vaših koleginica koje nemaju decu. Ovo se dešava u mnogim državama, pa i u takvim kao što je Kanada. Istraživanje rađeno u Kanadi potvrđuje da majke tamo imaju 12% […]