Upoznajte mame preduzetnice

Upoznajte mame preduzetnice koje će 28. februara u Delta Sitiju predstaviti svoje proizvode i svoja preduzeća. Neke od njih ste već upoznali na prethodnim bazarima Centra za mame, nečije proizvode već koristite, a neke tek treba otkriti. Pre Bazara, saznajte kako one izlaze na kraj sa svojom radnom svakodnevicom i kako sagledavaju posao kojim se bave.

 

 

Jelena Simović, Bubica

n1525267452_15769_5875

-Koje su osobine potrebne ženi kako bi postala uspešna preduzetnica?
Treba da bude hrabra, sigurna u sebe, slobodnog duha, domišljata.

 

-Koja je razlika između muškog i ženskog preduzetništva u Srbiji i zbog čega je žensko preduzetništvo važno?

 

Ne pravim razliku između muškog i ženskog preduzetništva.

-Na kakve poteškoće nailazite u ostvarivanju svojih ciljeva u preduzetništvu i kako ih prevazilazite?

 

Sve poteškoće su prvenstveno finansijske prirode, pri čemu država ne samo da ne olakšava preduzetnicima,  već im samo otežava; u prevazilaženju poteškoca mnogo mi znači podrška i pomoć okoline koja veruje u moj poduhvat.
-Kako vam odgovara duplo radno vreme?

 

Duplo radno vreme ima svojih prednosti i mana.

-Kako ocenjujete podršku države i srpskog društva ženama preduzetnicama?

 

Mislim da država samo otežava preduzetništvo uopšte, svejedno da li je muško ili žensko preduzetništvo u pitanju.

 

 

Jasna Hajduković, Sabi Handmade

jASNA

-Koje su osobine potrebne ženi kako bi postala uspešna preduzetnica?

 

Pre svega, treba da veruje u ideju koja je u usnovi pokretanja preduzetničkog posla, kao i u vlastitu snagu da tu ideju iznese do kraja, da je praktično realizuje. Strpljivost i istrajnost predstavljaju ključne osobine.

 

-Koja je razlika između muškog i ženskog preduzetništva u Srbiji i zbog čega je žensko preduzetništvo važno?
Kada su jasno definisani poslovni ciljevi i način njihovog postizanja, ja ne vidim razliku između muškog i ženskog preduzetništva. Možda žene ponekad sa manje taktike, a više intuicije pristupaju rešavanju problema u poslovanju.

 

-Na kakve poteškoće nailazite u ostvarivanju svojih ciljeva u preduzetništvu i kako ih prevazilazite?

Postoje dve vrste prepreka. Prva se ogleda u društvu i vremenu u kojem živimo – s jedne strane zbog previsokih dažbina koje nameće država, a s druge zbog male platežne moći kupaca. Druga prepreka je ponekad unutar mene same i ogleda se u pitanjima koja postavljam sebi – da li sam dovoljno dobra, konkurentna sa ponudom i kvalitetom? Obe prepreke savladavam gore pomenutim sredstvima – strpljenjem i istrajnošću.

 

-Kako vam odgovara duplo radno vreme?

 

Trudim se da usaglasim poslovne ambicije sa privatnim životom i nekim drugim vlastitim potrebama, što mi nekad teže polazi za rukom.

 

-Kako ocenjujete podršku države i srpskog drustva ženama preduzetnicama?

 

Podrška se često završi bodrenjem i rečima hvale kad se već uspe, ali praktične olakšice i pomoć najčešće izostaju.

 

 

Jadranka Tošić, Šarenbube

10670220_717082778328910_955733507182955350_n
-Koje su osobine potrebne ženi kako bi postala uspešna preduzetnica?

Najvažnije osobine koju svaka žena treba da poseduje da bi postala uspešna u svom poslu su: da bude pre svega inteligentna, mudra, uporna, vredna i da duboko veruje u ono što radi, kao i da zaista to voli.

 

-Koja je razlika izmedju muškog i ženskog preduzetništva u Srbiji i zbog čega je žensko    preduzetništvo važno?

 

Osnovna razlika izmedju muškog i ženskog preduzetništva je u tome sto jednostavno naše društvo veruje više muškoj populaciji nego ženskoj kada je reč o pokretanju bilo kakvog posla. Smatra se da su muškarci jednostavno sposobniji  da vode posao.

Društvo je prema ženama skeptično i zato smatram da žene zaista moraju pokazati i dokazati da su sposobne/sposobnije da vode  posao i samim tim dokazati das u ravnopravne sa muškarcima.

 

-Na kakve poteškoće nailazite u ostvarivanju svojih ciljeva u preduzetništvu i kako ih prevazilazite?

 

Kada je reč o mom preduzetništvu, generalno nemam nikakvih poteškoca u ostvarivanju svojih ciljeva sem problema materijalne prirode.

 

-Kako vam odgovara duplo radno vreme?

 

Odgovara mi zato što radim ono sto volim.

 

-Kako ocenjujete podršku države i srpskog drustva ženama preduzetnicama?

 

Iskreno, mislim da samo retki pojedinci imaju podršku države. Kada je reč o ženama preduzetnicama, one treba mnogo da se dokazuju kako bi uspele, što često dovodi do razočaranja u sebe, u sopstvene mogućnosti i do odustajanja od postavljenog cilja.

 

 

Jelena Ristić, Mama zna

rsz_art_0605 

-Koje su osobine potrebne ženi kako bi postala uspešna preduzetnica?

 

Iste one koje su potrebne da se postane uspešan preduzetnik. Mislim da sam ovim sve rekla.

 

-Koja je razlika izmedju muškog i ženskog preduzetništva u Srbiji i zbog čega je žensko    preduzetništvo važno?

 

Nema razlike, jer svi plaćamo isti PDV.

 

-Na kakve poteškoće nailazite u ostvarivanju svojih ciljeva u preduzetništvu i kako ih prevazilazite?

 

Trenutni problem je gomila birokratije koja je potrebna da biste počeli i uspešno priveli kraju bilo koji projekat, što mi oduzima vreme od onog što zaista volim da radim. Poteškoće prevazilazim zato što mi nije u karakteru da odustajem.

 

-Kako vam odgovara duplo radno vreme?

 

Radno vreme za majku dvoje male dece, koja pokreće novi posao, ne postoji.

 

-Kako ocenjujete podršku države i srpskog drustva ženama preduzetnicama?

 

Pomoći nema. Ključ je u udruživanju i samoorganizovanju žena preduzetnica.

 

 

Upoznajte i druge preduzetnice: Mame preduzetnice
                                                            Mame preduzetnice
                                                           Mame preduzetnice

Comments

6 responses to “Upoznajte mame preduzetnice”

  1. […] Upoznajte i druge preduzetnice: Mame preduzetnice                                                             Mame preduzetnice […]

  2. […]                                                                    Mame preduzetnice                                                                   […]

  3. […] Upoznajte i druge mame preduzetnice: https://centarzamame.rs/blog/2015/02/22/upoznajte-mame-preduzetnice-5/ https://centarzamame.rs/blog/2015/02/19/upoznajte-mame-preduzetnice-4/ https://centarzamame.rs/blog/2015/02/17/upoznajte-mame-preduzetnice-3/ https://centarzamame.rs/blog/2015/02/13/upoznajte-mame-preduzetnice-2/ https://centarzamame.rs/blog/2015/02/10/upoznajte-mame-preduzetnice/ […]

  4. […] i druge preduzetnice: Mame preduzetnice                                                             Mame […]

  5. […]                                                                  Mame preduzetnice                                                                   […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *