Kampanja P(B)ravo za mame

Pravo za mame

 

Da bi se u Srbiji ostvarila porodiljska naknada potrebno je preko 100 papira a duga, komplikovana i zahtevna procedura ostvarivanja porodiljske naknade privredu košta 690 miliona dinara godišnje.

 

Ova oblast regulisana je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Iako zakon uređuje sistemski, novčani i vremenski okvir pomoći zaposlenim majkama i trudnicama, rokovi predviđeni njime se svakodnevno krše, što za rezultat ima porodice sa malim bebama čija su mesečna primanja umanjena za platu porodilje i to u trenutku kada su im životni troškovi naglo povećani.

 

Neefikasnost i neažurnost finansijske podrške prouzrokovana je birokratskom procedurom, prema kojoj se isplata porodiljske naknade vrši od strane poslodavca a uz kasniju refundaciju od strane nadležnog državnog organa (Ministarstvo Rada i socijalne politike Republike Srbije). Usporeni procesi transakcije novčane naknade su dodatno otežani nepoštovanjem samog Zakona od strane poslodavca ili pak kašnjenjima u refundiranju sredstava od strane nadležnih državnih organa.

 

1911662_626033697433819_1911621186_n

 

Kampanja P(B)ravo za mame se zalaže da ostvarivanje porodiljskih naknada bude svima olakšano, kako mamama tako i poslodavcima. Cilj kampanje je da zaposlene majke redovno dobijaju naknadu tokom trajanja porodiljskog odsustva, direktnom isplatom iz budžeta Republike Srbije na njihove račune, umesto sa računa poslodavaca. Cilj kampanje ostvarićemo promenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koja će, s jedne strane omogućiti da zaposlene majke više ne čekaju po nekoliko meseci na isplatu prve naknade posle porođaja. S druge strane, ovom promenom poslodavci će biti rasterećeni birokratske procedure u vezi sa ostvarivanjem porodiljske naknade čime će se zaustaviti loša praksa kreditiranja države. Kampanju  su pokrenula 3 udruženja građana: Srbija u Pokretu, Roditelj i Centar za mame.

 

Da bismo došli do ovog cilja, organizovali smo 250 trudnica i majki sa bebama koje su javno razgovarale sa svakim od 250 poslanika i ubedile ih ličnim iskustvom da je potrebno promeniti zakon. Mame, porodilje i trudnice dobile su podršku većine poslanika.

 

Pored podrške 150 poslanika u Parlamentu, mame su dobile i podršku tadašnjeg ministra finansija Lazara Krstića, kao i podršku ministra rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandra Vulina.

 

Oni su na sastanku sa predstavnicama kampanje P/Bravo za mame iz udruženja Srbija u pokretu (Ana Babović i Nataša Čorbić), Roditelj (Bojana Selaković) i Centar za mame (Jovana Ružičić) podržali inicijativu da se po hitnom postupku do kraja godine izmeni član 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i time omogući da porodiljske naknade zaposlenim mamama tokom porodiljskog odsustva budu isplaćivane bez kašnjenja i po pojednostavljenoj proceduri.

 

10012570_626033744100481_1660384589_n

 

Ubrzo je formirana Radna grupa za izmene Zakona koja je prihvatila zahteve ove kampanje, odnosno predlog da isplate plata nakon porođaja idu direktno na račun mama. Uprkos posvećenosti i radu velikog broja članova radne grupe, zbog loše koordinacije državnih institucija i njihovih predstavnika, izmene drugih delova zakona još uvek nisu usaglašene, te tako ni sam zakon nije ušao u proceduru do predviđenog roka.

 

Udruženja „Srbija u pokretu,“„Roditelj“ i „Centar za mame“ koja su sprovela kampanju, apeluju na ministra Vulina i na zaposlene u Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja da hitno preuzmu odgovornost i učine rad Radne grupe efikasnijim, kako bi se do promene Zakona došlo sa najkraćim mogućim kašnjenjem.

 

 

Comments

One response to “Kampanja P(B)ravo za mame”

  1. […] je u smeru u kom nikako ne bi smela da ode, “ kaže Jovana Ružičić, osnivač i direktor Centra za mame, udruženja koje se zalaže za radna prava mama, umrežuje ih, podržava i promoviše njihov rad, a […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *