Mame nisu OK

Pandemija preti da ostavi trajne posledice na zdravlje majki

Dve trećine majki u Srbiji jednom ili više puta nedeljno ima osećaj da će pući od količine posla, stresa i obaveza koje su preuzele na sebe, dok samo pola njih u tim trenucima ima kome da se obrati za emotivnu i logističku podršku, pokazalo je Mama, kako si? Istraživanje o uticaju pandemije na mame koje je sproveo Centar za mame. Istraživanje je obuhvatilo poslednjih godinu dana, odnosno period od dolaska korona virusa u našu zemlju, a rezultati su simbolično objavljeni na Međunarodni dan žena da ukažu na nepostojanu rodnu ravnopravnost u našem društvu. 

Istraživanje je pokazalo da se 72,2 odsto majki često oseća usamljeno, kao i da je kod 65,5 odsto pandemija loše uticala na njihovo mentalno zdravlje. 

„Naše istraživanje je pokazalo da je mamama tokom korone teže da se organizuju i ispune sve svoje obaveze, kao i da pronađu vreme za sebe. Više od pola ispitanih mama ne pronalazi vreme za aktivnost u kojoj uživa, kao ni za samostalnu fizičku aktivnost, što između ostalog dovodi do toga da zabrinjavajući broj njih oseća kao da će pući i da im je potrebna psihološka pomoć”, ističe Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame. 

Mame nisu ok

Kada su u pitanju uzroci nastanka ovog problema, neki od njih leže  u činjenici da su majke preuzele na sebe veći deo porodičnih obaveza oko doma i dece tokom proteklih godinu dana, te da je samo 20,9 odsto ispitanica izjavilo da je njihov partner više uključen u obaveze oko dece nego ranije, dok više od 60 odsto njih smatra da se njihova količina posla i obaveza povećala

„Nekako je ceo sistem pretpostavio i računao na mame, da će one preuzeti dodatne obaveze oko dece i celokupne porodice, dok su mame nastavile istom parom da rade i na poslovima za koje su plaćene. Organizacija života i rada tokom pandemije je dovela do toga da 66 odsto mama svoj raspored prilagođava školi, vrtiću i drugim obavezama oko deteta češće nego partner. Ovo istraživanje podseća da, bez obzira što današnja generacija majki ima više prava i mogućnosti nego genaracije pre, kada dođe do nepredviđenih dešavanja kada treba preuzeti odgovornost i popraviti situaciju, vrlo lako skliznemo u tradicionalna očekivanja i patrijarhalnu podelu rada”, napominje Ružičić.

Mame nisu OK infografik

Iako su poslodavci u većini slučajeva (77%) poštovali preporuke kriznog štaba, svaka četvrta mama koja radi na radnom mestu izjavila je da se tamo ne oseća bezbedno. Kada su u pitanju mame koje rade od kuće, samo 44,4 odsto ispitanih je izjavilo da se od njih nije očekivalo da rade prekovremeno. Takođe, svakoj petoj mami su smanjena lična primanja, kao i ukupna porodična primanja za 35 odsto porodica ispitanih mama. 

Nemogućnost da u toku 24 sata stignu da urade duplo više nego pre, brinu o kući i porodici i aktivno učestvuju u obrazovanju svoje dece, već je ostavilo duboke posledice na majke u Srbiji. Čak 83 odsto ispitanih mama  priznalo je da redovno prebacuje sebi zbog onoga što nisu stigle da urade u toku jednog dana. 

Pristup zdravstvenim uslugama tokom prethodne godine bio je značajno ograničen svima, te ne čudi podatak da više od pola mama (51,7%) nije obavilo redovan godišnji ginekološki pregled, a čak 79,5 odsto njih ni redovan sistematski pregled, iako je svaka četvrta majka primetila pogoršanje zdravlja tokom pandemije

mame nisu ok

„Psihički pritisak, nedostatak pomoći i podrške, fizičke i psihičke, kao i nemogućnost da provere svoje zdravlje i leče se u državnim zdravstvenim ustanovama ima veliki potencijal da ostavi dugoročne zdravstvene posledice po mame. Apelujemo na sve nivoe društva da više obrate pažnju na majke u svom okruženju i podrže ih, jer se kraj krize ne nazire, a one su već na izmaku snage”, naglasila je Jovana Ružičić.   

Centar za mame sproveo je Mama, kako si? Istraživanje o uticaju pandemije na mame da bismo bolje razumeli kako je pandemija uticala na majčinstvo u Srbiji, ali i na same majke. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 12. februara do 2. marta 2021. godine na osnovu anonimne ankete u elektronskoj formi. 

Pročitajte Rezultate istraživanja o uticaju pandemije COVID-19 na mame i Detaljne rezultate istraživanja na Mama kako si: rezultati.

Centar za mame je udruženje koje se više od 8 godina zalaže za prava mama u Srbiji. Više informacija o našem radu dostupno je na www.centarzamame.rs


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *