Sa ponosom nosi materinstvo

Već odavno sam ljudima prestala da odgovaram na pitanje “Šta si po zanimanju?” sa “Hemičar po struci”. Već odavno sam prestala da objašnjavam da govorim 4 jezika i da imam CPE sertifikat Univerziteta Kejmbridž. Već odavno ne osećam potrebu da dokazujem ljudima da sam “više” od onoga što se vidi. Juče, dok sam plaćala na… Continue reading Sa ponosom nosi materinstvo

Centar za mame traži volontere i volonterke!

Da li verujete da ni jedna žena ne sme da bude radno diskriminisana zato što je trudnica ili mama? Da li verujete da svaka trudnica i mama mora da zna koja su njena radna prava? Da li volite da pomažete drugima? Da li ste pravnik ili pravnica? Da li komunicirate jezikom koji se lako razume? Ako… Continue reading Centar za mame traži volontere i volonterke!

Materinstvo i roditeljstvo u izmenama i dopunama Zakona o radu

Zaštita materinstva i roditeljstva neće pretrpeti veće promene u Zakonu o radu. Izmene i dopune nekih odredbi se ipak dotiču i ove oblasti, neposredno ili posredno. Sledi pregled najvažnijih rešenja koja bi mogla uticati na kvalitet vršenja prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja.   Rad na određeno vreme i posebna zaštita trudnica, porodilja… Continue reading Materinstvo i roditeljstvo u izmenama i dopunama Zakona o radu

Diskriminacija žena na poslu i zašto je toliko štetna

Čini se da se danas na diskriminaciju protiv žena u Srbiji, kao i u svetu, gleda kao na stvar prošlosti. Mnogi podrazumevaju da je jednakost polova ostvarena i da je, štaviše, u određenim profesijama smer diskriminacije obrnut. Međutim, tvrdnja da je došlo vreme postfeminizma nije samo netačna, već i pogubna za neophodni dalji napredak ka… Continue reading Diskriminacija žena na poslu i zašto je toliko štetna