Roditeljski dodatak u Republici Srbiji

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (primera radi, u Beogradu ovaj posao poveren je Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu).

Zahtev i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li ih podnosi otac ili majka deteta.

happy-family-on-the-floor

– Podnosilac zahteva – MAJKA
U ovom slučaju, potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
– fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
– fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;
– prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;
– uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
– fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

beba

Pored gore taksativno navedene dokumentacije, nadležni organ može od podnosioca zahteva da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je ona potrebna kako bi se donela odluka o priznanju prava na roditeljski dodatak.

– Podnosilac zahteva – OTAC
Pored zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji se popunjava na za to predviđenom obrascu, otac deteta dužan je da podnese i sledeću dokumentaciju:
– izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu svoju decu, kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe i za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
– fotokopija lične karte za oca i majku (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
– fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice i overene zdravstvene knjižice za majku;
– prijava prebivališta za decu;
– uverenja nadležnog centra za socijalni rad da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, da njegova ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
– fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).

Porodica
Uz gore taksativno navedenu dokumentaciju, otac deteta dužan je da podnese i jedan od sledećih dokaza:
– izvod iz matične knjige umrlih za majku;
– uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;
– odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
– izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
– potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.
Autorka teksta je Bojana Bogojević, diplomirana pravnica i specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Comments

2 responses to “Roditeljski dodatak u Republici Srbiji”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *