Povraćaj sredstava solidarnog poreza

rsz_2013_june_ideas_workingparentswishlist_image01

 

 

Trudnice i porodilje kojima je više zaostalih zarada isplaćeno u jednom mesecu, te su usled toga morale da plate solidarni porez, sada imaju prava da podnesu zahtev za povraćaj sredstava.

 

Vlada Republike Srbije je 16.12.2015.godine donela Zaključak na osnovu koga se ispravlja nepravda koja je učinjena licima primenom odredaba Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

Navedena nepravda je nastala zbog toga što navedeni Zakon koristi izraz “mesečni neto prihod”, odnosno prihod koji se odnosi na jedan obračunski period i predviđa kao predmet umanjenja mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara, pri čemu se u Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i u Pravilniku o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru nigde ne pravi razlika između ostvarenih primanja za tačno određeni kalendarski mesec (primanja u jednom obračunskom periodu )  i ukupnog prihoda koji je jednom  licu  isplaćen u jednom mesecu, a koji se odnosi na primanja za više obračunskih perioda. Na ovaj način došlo je do situacije u kojoj su ovom  poreskom obavezom bila obuhvaćena lica koja kumulativno prime u jednom mesecu zaostale zarade ili naknade zarada i na taj način ostvare mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara.

 

Lica kojima je na gore naveden način vršeno umanjenje neto prihoda treba da podnesu zahtev za povraćaj sredstava odnosno za obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta oporezovanog fizičkog lica, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje.

 

Uz zahtev koji se podnosi Poreskoj upravi neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

  1. obračun primanja za svaki obračunski period;
  2. isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda;
  3. drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci, a koji su iplaćeni u jednom mesecu.

 

Na osnovu podnetog zahteva sa priloženom dokumentacijom, Poreska uprava će sprovesti postupak, a po okončanju istog doneće rešenje o povraćaju plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca, odnosno obustaviće postupak za utvrđivanje  tzv. solidarnog poreza.

 

 

Ovaj Zahtev mogu podneti lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda prema odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a po osnovu  primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračuskih perioda.

 

 

Bojana Bogojević, pravnica, specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja i saradnica Centra za mame

 

Comments

One response to “Povraćaj sredstava solidarnog poreza”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *