Iznos cenzusa za dečji dodatak za 2017. godinu

Rešenjem o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečji dodatak za mesec decembar pod br. 401-00-55/1/2016/17-18 od 12.01.2017. utvrđuje se:

Dečji dodatak od 1.10.2016 – 31.3.2017. (za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

Redovan iznos: 2.675,05
Uvećan iznos: 3.477,57

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom:

Redovan iznos: 8.360,25
Uvećan iznos: 10.032,67

Cenzus za ostvarene prihoda od poljoprivrede:

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona
Redovan iznos: 2,83
Uvećan iznos: 3,40

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona
Redovan iznos: 6,60
Uvećan iznos: 7,93

Iznos cenzusa za dečji dodatak za 2017. godinu

Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od godinu dana.

Zahtev za obnavljanje prava na dečji dodatak podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

Od 8. juna 2016, stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o opštem upravnom postupku, roditeljima je znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečji dodatak. Organ koji vodi postupak dužan je da, po službenoj dužnosti i u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi dečjeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u Srbiji.

Pogledajte iznos cenzusa za roditeljski dodatak za 2017. godinu ovde.

Informacije preuzete sa sajta Bojane Bogojević, diplomirane pravnice, specijalistkinje za pravne aspekte korporativnog upravljanja i saradnice Centra za mame

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *