Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo

Kada je reč o putovanjima maloletne dece u inostranstvo, prisutna je jedna nedoumica koja se odnosi na to da li je potrebna saglasnost roditelja. Saznajte u kojim slučajevima je roditeljska saglasnost za putovanje dece u inostranstvo potrebna.

Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo

Zakonska regulativa, odnosno propisi Republike Srbije kojima bi gore navedena nedoumica trebalo da bude rešena, ovu oblast, nažalost, nisu precizno uredili.

Zakon o zaštiti državne granice (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008 i 20/2015 – dr. zakon) predviđa da je za prelazak granice Republike Srbije potrebna samo važeća putna isprava.

Shodno regulativi, u Republici Srbiji ne postoji odredba ili propis kojim je predviđena obaveza posedovanja roditeljske saglasnosti za putovanje dece u inostranstvo kada dete putuje samo, uz pratioca ili samo sa jednim roditeljem. Ipak, usled sve učestalijih kriminalnih aktivnosti, kao što je trgovina decom, pripadnici MUP-a sugerišu da je pismena saglasnost roditelja poželjna zato što se na taj način sama procedura prelaska preko granice skraćuje i pojednostavljuje.

Prema Upravi granične policije Republike Srbije, ne postoji ni obaveza posedovanja pisane saglasnosti roditelja prilikom putovanja u inostranstvo, te nema smetnji da dete koje poseduje biometrijsku putnu ispravu Republike Srbije, putuje sa jednim od roditelja ili trećom osobom.

Ove zemlje traže pisanu saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo:

Italija i Španija – pored overene saglasnosti, potreban je i izvod iz matične knjige rođenih

Crna Gora – ako dete putuje sa jednim roditeljem ili sa trećim licem

Grčka – samo kad dete putuje bez oba roditelja

U ovim zemljama pisana saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo nije obavezna, ali je poželjno da je imate:

Hrvatska

Austrija

Nemačka

Slovenija

Ipak, s obzirom na to da pisana saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo može biti potrebna prilikom kontrole graničnih organa države u koju se putuje ili preko čije teritorije se prelazi, preporučuje se svim roditeljima da pre polaska na put izvrše odgovarajuće provere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima zemalja u koje se putuje, kao i u tranzitnim.

Ukoliko prilikom gore navedene provere utvrdite da vam je potrebna potvrda, neophodno je da znate da se potvrda potpisuje i overava kod javnog beležnika.

Formular možete preuzeti ovde (potrebna su vam dva primerka, jer jedan ostaje kod notara).

 

Pripremila Bojana Bogojević, diplomirana pravnica i specijalistkinja za pravne aspekte korporativnog upravljanja, za Yumamu


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo”

  1. […] Kada je potrebna saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *