Usvojene prve izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

Nakon tri godine primene spornog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom dočekale smo i prve važne izmene koje će ispraviti nepravdu prema velikom broju roditelja. Na sporne odredbe ovog zakona skretale smo pažnju nadležnima od prvog dana njegove primene. Ovo je velika i važna vest za roditelje, a posebno za one koji će tek postati roditelji.

Koje izmene su usvojene?

1. Naknade zarada na porodiljskom bolovanju ne mogu biti manje od minimalne tokom prva 3 meseca od rođenja deteta

Utvrđena je donja granica iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva u visini minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Ovo se odnosi na period porodiljskog bolovanja koje traje prva tri meseca od rođenja deteta. U ovom periodu više nijedna mama neće dobiti naknadu manju od minimalne zarade u RS.

2. Roditelji dece sa smetnjama u razvoju više ne biraju između naknade zarada i dodatka za tuđu negu i pomoć

Omogućava se istovremeno korišćenje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica.

Usvojene prve izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

3. Ispravljena je nepravda i ukinuta diskriminacija mama koje su poljoprivredne osiguranice

Definisan je način ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredne osiguranice i način obračuna ostale naknade u pogledu vremenskog perioda u kome se posmatraju osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na 18 meseci. Ova odredba primenjuje se od 8. maja 2021. godine.

4. Ispravljena je nepravda prema mamama koje imaju platu veću od tri prosečne zarade

Za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine, povećana je gornja granica naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta na pet prosečnih zarada u Republici Srbiji na dan početka ostvarivanja prava.

Ovo su važne izmene za koje smo se zalagali, a nadamo se da se i na ostale važne izmene neće još dugo čekati.

Šta dalje?

Nastavićemo da se borimo i za to da nijedna mama ne dobije manju naknadu od minimalne tokom celog perioda odsustva sa rada radi nege deteta, da se period obračuna vrati na nekadašnjih 12 meseci kako nalaže i Konvencija o zaštiti materinstva, a imamo i čvrsto obećanje predsednice Vlade da će se rešiti i nepravedan položaj mama preduzetnica koje ovim Zakonom nisu u istom položaju i nemaju jednaka prava kao mame koje su u radnom odnosu.

Inicijativu JEDNAKO (P)BRAVO ZA MAME za ključne izmene ovog zakona pokrenula su udruženja: Bebac.com, Centar za mame, Udruženje roditelj i Srbija u pokretu. Naše predloge za imene Zakona, potpisalo je više od 17 000 građana i građanki.

Izmenu Zakona o finansijskoj podrsci inicirala je kampanja P(B)ravo za mame, koju je Centar za mame pokrenuo sa udruženjima Srbija u pokretu i Roditelj u okviru koje smo organizovali 250 trudnica i majki sa bebama koje su javno razgovarale sa svakim od 250 poslanika i poslanica i ubedile ih ličnim iskustvom da je potrebno promeniti zakon. Cilj kampanje je bio da se izmeni član 13. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i time omogući da porodiljske naknade zaposlenim mamama tokom porodiljskog odsustva budu isplaćivane bez kašnjenja i po pojednostavljenoj proceduri. Kampanja je postigla svoj cilj.

Nastavljamo da se borimo za mame!


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *