Tag: volonterka

  • Pravo oca na porodiljsko odsustvo

    U članu 94. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005 , 54/2009 , 32/2013 i75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (dalje: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. U stavu […]

  • Kako prebroditi kraj raspusta i početak školske godine

    Kraj raspusta i početak školske godine predstavljaju promenu u dosadašnjem načinu porodičnog  života. Dete se nalazi pred novim obavezama i odgovornostima, a samim tim i roditelji dobijaju nova zaduženja: odvođenje deteta u školu, pomoć oko domaćih zadataka, roditeljski sastanci, pravdanje časova itd. Početak školske godine predstavlja stres za celu porodicu jer svaka novina, svaka promena […]

  • Kako se boriti sa brigama, strepnjama i strahovima

    Svima je poznato koliko se mame svakodnevno suočavaju sa brigama, strepnjama i strahovima vezanim za njihovu decu. One brinu da li je dete bezbedno na putu od škole do kuće, da li će se živo i zdravo vratiti sa ekskurzije; uznemiri ih i sama pomisao na vršnjačko nasilje, konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci; strepe svaki […]