Kad mama studira

Serijal ’Kad mama studira’ odgovara na pitanje da li je roditeljstvo nužno nespojivo sa studiranjem i skreće pažnju na glavne izazove pred mamama koje žele da se školuju. Sve tekstove napisale su žene koje su u Srbiji istovremeno studirale i gajile jedno ili više dece.