Mame preduzetnice

Podržavamo mame preduzetnice da ostvare ista prava kao sve zaposlene mame, umrežavamo ih i promovišemo na Bazarima mama preduzetnica. Podržavajući mame preduzetnice podržavamo pravo svake mame da odabere preduzetništvo kao profesionalni i životni put.